Aktiviteter

Vi anordnar träffar ungefär en gång i månaden, antingen lokalt eller i storgrupp. När du är medlem får du inbjudningar. Vill du bli medlem eller veta när nästa träff är (du behöver inte vara medlem för att komma på en träff) kan du skicka ett meddelande till info@vaknaroslagen.se

Nu har vi kommit igång med våra månatliga After Work-träffar på Peters pizza i Rimbo. Sista onsdagen varje månad träffas vi där och har trevligt. Drop in från 17.00. Välkommen!

Vi kan med glädje säga att vi numera också har AW i Norrtälje. Här varierar dock dag och plats en del så inbjudan kommer per mail.

Den 26 maj 2024 bjuder vi in till Thrive Talk. En minimässa och seminarium på temat lösningar för framtiden. Lyssna till korta föreläsningar på ämnena Hälsa, Odling, Ekonomi mm. (Föreläsningarna presenteras här vartefter de fastställs.) Det kommer även finnas böcker och annat till försäljning.
Plats: Brogården, Norrtälje
Tid: 14.00-18.00 (vi börjar med föreläsningarna, sedan blir det fika och mingel)

Vi bjuder på fika och evenemanget är gratis (du får dock gärna ge ett frivilligt bidrag till omkostnader, helst kontanter). Antalet platser är dock begränsat så föranmälan krävs till info@vaknaroslagen.se

Föreläsare:

Elena Malmefeldt – Hur hjärnan påverkas fysiologiskt av propaganda och repetitiva budskap
I vårt informationstäta samhälle påverkas våra tankar och åsikter djupt av de ständiga och repetitiva budskapen från media. Denna ström av budskap stärker neuronnätverk i hjärnan, vilket formar våra beteenden och förstärker skillnader i hur olika grupper uppfattar världen. Eftersom hjärnan inte skiljer på tankar och verklighet kan den information vi konsumerar starkt påverka vår upplevda verklighet. Denna process förklarar den allvarliga konflikten som uppstår mellan människor i vårt samhälle. Olika mediekonsumtionsvanor leder till skilda verklighetsuppfattningar, vilket kan eskalera till djupa klyftor. Genom att omprogrammera våra neurala nätverk kan vi sträva efter en mer nyanserad världsbild och främja samhällets sammanhållning och minska den polarisering som uppstår när samhället sätter människor i trans via repetitiva budskap om faror och annat.

Kristin Ellingsen – Faktorer för välmående och god hälsa
För att uppnå välmående måste vi ha bland annat följande element i vårt liv.
KASAM – känsla av sammanhang. Vilket vi inte har när vi vaknar upp och inser allt som är fel i samhället, vi behöver komma samman med likasinnade och få vara oss själva.
Ren mat och rent vatten – vår mat och dryck förorenas med miljögifter och med besprutning.
Inre lugn – Sedan 2010 har den stressrelaterade psykiska ohälsan dominerat sjukfrånvaron och andelen av pågående sjukfall har mer än fördubblats. 

Vår energikropp får ingen uppmärksamhet i vårt västliga samhälle. Många vet inte ens om att vi har en energikropp. Vi får därför ingen information om hur vi blir optimalt friska med hjälp av energihealing, och hur vi därmed kan undvika sjukdomar längre fram.

Hanna Cederholm – Gåvoekonomi i praktiken
Vårt nuvarande ekonomiska system är inte hållbart. De rika blir rikare och de fattiga fattigare. Småföretagare slås ut av stora bolag genom skeva konkurrensvillkor, lobbying och hemlighetsmakeri. Girighet och egennytta får styra. Men detta är baserat på en felaktig bild av hur människor egentligen fungerar. ”Den ekonomiska människan” i teorin, finns just bara där, i teorin. I verkligheten vill vi (och mår vi bäst när vi får) dela med oss, inte när vi skor oss på andra. Gåvoekonomi ställer all ekonomisk teori på ända. Kan det verkligen gå att driva ett företag utifrån dess principer? Hur börjar man?

Maud Johansson – Samarbete istället för separation
Jag vill prata om vikten av samarbete idag när vi blir mer och mer separerade ifrån varann!
Jag tänker utifrån ett lättsamt och en aning raljerande para ihop personer ur  Riksdag, Regering och Näringsliv att få prova på att samarbeta med varann. Jag kommer också att ta hjälp av musik.

Sophie och Halbert Karssiens – Regenerativ odling

Ren hållbar matproduktion med djur (kött, ägg mm). Gräsätare som bärs av gräset och när jorden tillbaka och oss också.

Peter Gustafsson – Hälsa ur olika aspekter

Jag kommer hålla ett kort presentation kring hälsoområdet, mina erfarenheter och olika åsikter. Jag sätter olika hälsoaspekter i relation till varandra. Jag kommer beröra både personlig hälsa och vad hälsa är för naturen och vår planet.

Följ oss gärna på Facebook eller MeWe för aktuella händelser.