Om oss

Vad menar vi med Vakna?

Att vakna handlar om att inse:

  • Att medias nyhetsbevakning inte nödvändigtvis grundar sig på fakta eller är opartisk
  • Att våra politiker och myndigheter inte alltid arbetar för medborgarnas bästa
  • Att sjukvården inte har till främsta syfte att göra oss friska
  • Att utbildningssystemet inte gör oss klokare
  • Att en helt annorlunda och bättre värld är möjlig om vi är villiga att ta steget

Att vakna kan vara en smärtsam och ensam process men den leder också till större frihet och handlingskraft. I den här gruppen vill vi att människor ska kunna mötas och prata om allt. Våga ställa de viktiga frågorna utan att riskera att få en etikett pålagd sig. Våga komma med förslag till lösningar utan att bli bromsad av gamla sätt att tänka.

Vad gör Vakna Roslagen?

Vi anordnar träffar för samtal, intressanta möten och utveckling på en mängd olika områden, utifrån medlemmarnas intressen. Vi knyter kontakter och lär oss nya saker för att bättre kunna hantera de förändringar som vårt samhälle står inför. Vi vill bygga ett bättre samhälle, baserat på sanning, samarbete och eget ansvar. Det handlar helt enkelt om kraften i det goda vi gör tillsammans. Under vårt paraply kan subgrupper startas för exempelvis odling, alternativ hälsa, kultur, politik, prepping eller personlig utveckling. Det är medlemmarna som skapar nätverket. Vi kommer att erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån medlemmarnas önskemål.

Vad innebär det att vara medlem i Vakna Roslagen?

Vi är ingen förening i vanlig bemärkelse. Du betalar ingen medlemsavgift och förbinder dig inte till något. Om du vill vara med behöver vi ditt namn, en e-postadress och gärna även telefonnummer. Vi delar inte dina kontaktuppgifter vidare om du inte vill. Ett medlemskap innebär att du får inbjudningar till träffar. Sedan är det upp till dig att fundera över vad du vill, vad du kan bidra med och vad du söker efter. Du kan närsomhelst lämna nätverket om du känner att det inte är för dig.

Vår värdegrund

Vakna Roslagen står för gemenskap, sanning (eller i alla fall sökandet efter den), frihet, personligt ansvar, respekt och transparens. Vi har högt till tak (om vi ens har något) och skyr inte några samtalsämnen. Vi respekterar varandras olikheter och låter alla som vill komma till tals. Vi stödjer och uppmuntrar varandra. Vi vågar tycka olika och vi kan byta åsikter i takt med att vi tar in ny information och utvecklas. Som medlem i nätverket tar du själv ansvar för dina känslor och reaktioner men du ska också kunna lita på att bli bemött med vänlighet och respekt. Förhoppningen är att vi ska kunna finnas för varandra i ur och skur, lite som en familj.

  • Vi är politiskt oberoende men vi diskuterar samhällsfrågor
  • Vi är religiöst oberoende men vi diskuterar andliga frågor
  • Vi tar inte in medlemsavgifter men vi tar emot donationer för omkostnader vid behov