The New Blueprint for Humanity

Thomas Williams är skaparen av podden ”The Truth, Honor and Integrity Show” (The THI Show) och initiativtagare till The Peoples Club, som även har en svensk gren. Han har dessutom (med hjälp av andra) skapat detta manifest, kan vi väl kalla det, för en bättre framtid för vår värld. Jag ska direkt säga att jag bara helt nyligen har upptäckt THI och jag vet inte mycket alls om Thomas Williams. Det jag vet är att han har djupdykt i hur vår värld fungerar (och inte fungerar) och att hans podd förmedlar en del av det han upptäckt/lärt sig. Kunskaperna har mynnat ut i en vision för mänskligheten: ”The New Blueprint for Humanity” som kom 2023.

Jag läser och lyssnar mycket på engelska och jag brukar inte ha några problem att hänga med, inte ens när det handlar om ”fackspråk” men The Blueprint är inte lättläst och jag har flera gånger svårt att förstå vad som åsyftas, eller skillnaderna mellan begrepp (benefit versus gain till exempel). Det känns också som att dokumentet kräver vissa förkunskaper som jag saknar och som inte får någon förklaring i texten. Vad är till exempel ”The Trust” och vem är ”The Trustee”? Vad är Rta och Ucadia? Men jag förstår grundidén och det märks att det ligger mycket tanke och arbete bakom.

The Blueprint tar upp olika problem som mänskligheten står inför och ger förslag på lösningar.

Hela häftet är uppdelat i olika ”solutions”. I dessa ”kristider” när allt tycks falla samman och ingen har koll på något så känns det skönt att läsa om lösningar. Det är visserligen inga lätta lösningar. Enkla, förvisso, men inte lätta. Och de kräver deltagande av vissa nyckelpersoner. Därför riktar sig dokumentet inte i första hand till dig och mig, utan till dem som sitter i toppen och håller i tömmarna. Och här kommer den enligt mig kanske viktigaste och mest kontroversiella lösningen in i bilden: The Full Disclaimer for Full Disclosure Solution. Williams erbjuder full amnesti till alla som ”byter sida” och är villiga att avslöja korruption och kriminalitet. Det vill säga, alla med ett undantag: de som förgripit sig på barn kommer att straffas. Tyvärr vet vi nu att många som sitter i maktpositioner i världen idag är involverade i ohyggliga brott mot barn. En del (förhoppningsvis de flesta) har blivit lurade eller tvingade till detta (i utpressningssyfte, det är därför så få kommer fram med sanningen) men de behöver ändå ta konsekvenserna av sitt handlande. Alla som på något sätt varit delaktiga i att ”förstöra” världen, vare sig det handlar om miljö, människor eller ekonomi, behöver ta sitt ansvar och betala tillbaka. Det kan även handla om helt vanliga människor. Du och jag har genom att lita till myndigheter och experter, bidragit till att problemen har kunnat fortgå och växa sig stora. Kanske har vi gjort det i god tro, ovetande om hur saker och ting verkligen ligger till, eller så har vi inte vågat annat av rädsla för att förlora jobbet eller förskjutas av familj och samhälle. Oavsett så har vi inte tagit vårt fulla ansvar.

Vi behöver agera vuxet, menar Williams.

Och med det kommer också att visa förståelse och överseende när det kommer till andras tillkortakommanden. Att ge igen med samma mynt kommer inte att lösa problemen. Vi behöver tänka nytt. The New Blueprint är verkligen ett nytänkande dokument. Några av förslagen som ges är legalisering av prostitution och droger, avskaffande av äganderätt till mark samt en övergång till kooperativt ägande av samhällsviktiga funktioner. Det kan låta som anarki eller kommunism men det är ingetdera. I grund och botten handlar det om vad som fungerar. Lösningar som är testade eller forskade på, eller bara väldigt mycket filosoferade över.

Ibland måste man göra tvärtom, eller något helt oväntat, och det visar sig att det är just det som fungerar. Jag tänker på när jag tränar min häst. Ganska ofta är det något som känns helt ologiskt som löser problemet. Ju längre lina, desto större kontroll, till exempel. Man vill gärna gå nära hästen, hålla hårt för att ha kontroll men har du en kort lina kan hästen som är mycket starkare än du, lätt slå omkull dig eller lyfta upp dig. Med några meter mellan dig och hästen kan du till och med stoppa den om den börjar springa. Det blir en hävstång. Och du riskerar inte lika lätt att bli översprungen.

Så kanske har Williams en poäng. Kanske ska vi inte hålla brottslingarna kort utan ge dem en lång lina. Och kanske räddar vi människor från beroende eller prostitution om vi ger dem friheten att göra vad de vill. Men, och det finns ett stort men här, det kräver att alla människor dels tar ansvar för sig själva, sin egen utveckling och sina egna beslut, dels är villiga att hjälpa andra när det behövs. I slutet av The Blueprint berättar Williams om ”The Guardians”. Dessa ”väktare” är människor som är villiga att sätta sina egon åt sidan för att bistå mänskligheten på bästa sätt. De får inte vara drivna av egna begär, vare sig efter pengar, status eller berömmelse, utan enbart ha världens och mänsklighetens bästa i åtanke. Det är de här människorna som Williams föreställer sig ska arbeta för genomförandet av The New Blueprint for Humanity. De behöver inte vara perfekta hjältar men de behöver förstå vad som krävs och vara villiga att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för att bli en sådan Guardian. The Blueprint har en egen webbsida: https://thenewblueprintforhumanity.org. Förhoppningsvis kommer det även snart att finnas en svensk version av dokumentet. Det arbetas också på en Blueprint som är mer specifik för Europa. Williams är britt men bor sedan många år i USA och The New Blueprint for Humanity är skriven med i första hand USA i åtanke, även om det mesta är tillämpbart i andra länder.

Det går såklart att ha en mängd åsikter om hela projektet, THI och Thomas Williams. Och självklart ska man inte köpa vad som helst och svälja allt med hull och hår. Men det här är det mest konkreta och genomarbetade jag sett i form av ett praktiskt förslag på hur vi ska ta oss ur den till synes hopplösa situation vi befinner oss i (jag har letat!). Och jag respekterar det arbete som gjorts, av Williams och andra. Det har tagit många år att komma såhär långt. Om jag opponerar mig efter att ha skummat igenom ett dokument och surfat runt på några websidor i en timme, då har jag verkligen ett egoproblem. Jag tror också på det här projektet, just för att det är så oväntat och lite galet. Och för att det går direkt till pudelns kärna: den styrande eliten. Utan att peka finger, fördöma eller hata. Istället sträcker vi ut en hand och erbjuder en lösning som gynnar alla. Det är det som The New Blueprint for Humanity handlar om.

Hanna

2 kommentarer

  1. The New Blueprint for Humanity är ett mycket intressant förslag till ett nytt system som skulle kunna rädda människorna i den här världen. För i grund och botten är vi alla lika värda oavsett vilken tillhörighet vi har. Det här är ett väl genomarbetat dokument som får tankarna att aktiveras och söka nya sätt att se på omvärlden. Man inser också hur lurade vi vanliga människor av folket är och har varit under många generationer tillbaka. Fred kan inte uppnås med krig utan nu är det hög tid att inse att vi behöver lyfta upp medmänniskor som är i en sämre position i stället för att trampa på eller utnyttja för egen vinning. Det här tror jag på.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *